ความเ…

ความเป็นมาของภาษาซี และจุดเด่นของภาษาซี

 

ประวัติภาษาซี

ภาษาซีเป็นภาษาที่ถือว่าเป็นทั้งภาษาระดับสูงและระดับต่ำถูกพัฒนาโดยเดนนิส ริดชี (Dennis ritche)แห่งห้องทดลองเบลล์(Bell laboratories) ที่เมอร์รีฮิลมลรัฐนิวเจอร์ซี่โดยเดนนิสได้ใช้หลักการของภาษา บีซีพีแอล (BCPL : Basic
Combine Programming Language) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเคน ทอมสัน (Kentomson)การออกแบบและพัฒนาภาษาซีของเดนนิส ริดชีมีจุดมุ่งหมายให้เป็นภาษาสำหรับใช้เขียนโปรแกรมปฏิบัติการระบบยูนิกซ์และได้ตั้งชื่อว่า ซี (C)เพราะเห็นว่า ซี (C)
เป็นตัวอักษรต่อจากบี (B) ของภาษา BCPLภาษาซีถือว่าเป็นภาษาระดับสูงและภาษาระดับต่ำ ทั้งนี้เพราะภาษาซีมีวิธีใช้ข้อมูลและมีโครงสร้างการควบคุมการทำงานของโปรแกรมเป็นอย่างเดียวกับภาษาของโปรแกรมระดับสูงอื่นๆ
จึงถือว่าเป็นภาษาระดับสูง ในด้านที่ถือว่าภาษาซีเป็นภาษาระดับต่ำ เพราะภาษาซีมีวิธีการเข้าถึงในระดับต่ำที่สุดของฮาร์ดแวร์ความสามารถทั้งสองด้านของภาษานี้เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันความสามารถระดับต่ำทำให้ภาษาซีสามารถใช้เฉพาะเครื่องได้ และความสามารถระดับสูงทำให้ภาษาซีเป็นอิสระจากฮาร์ดแวร์ภาษาซีสามารถสร้างรหัสภาษาเครื่องซึ่งตรงกับชนิดของข้อมูลนั้นได้เองทำให้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซีที่เขียนบนเครื่องหนึ่งสามารถนำไปใช้กับอีกเครื่องหนึ่งได้ประกอบกับการใช้พอยน์เตอร์ในภาษาซีนับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นอิสระจากฮาร์ดแวร์

 

ลักษณะเด่นของภาษาC

1.เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาขึ้นใช้งานเพื่อเป็นภาษามาตรฐานที่ไม่ขึ้นกับโปรแกรมจัดระบบงานและไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์
2.เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่อาศัยหลักการที่เรียกว่า”โปรแกรมโครงสร้าง” จึงเป็นภาษาที่เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมระบบ

3.เป็นคอมไพเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้รหัสออบเจ็กต์สั้นทำงานได้รวดเร็ว เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็วเป็นสำคัญ
4.มีความคล่องตัวคล้ายภาษาแอสแซมบาลีภาษาซีสามารถเขียนแทนภาษาแอสแซมบาลีได้ดีค้นหาที่ผิดหรือแก้โปรแกรมได้ง่าย ภาษาซีจึงเป็นภาษาระดับสูงที่ทำงานเหมือนภาษาระดับต่ำ
5.มีความคล่องตัวที่จะประยุกต์เข้ากับงานต่างๆได้เป็นอย่างดีการพัฒนาโปรแกรม เช่น เวิร์ดโพรเซสซิ่ง สเปรดชีต ดาตาเบส ฯลฯ มักใช้ภาษาซีเป็นภาษาสำหรับการพัฒนา
6.เป็นภาษาที่มีอยู่บนเกือบทุกโปรแกรมจัดระบบงานมีในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 8 บิต ไปจนถึง 32บิต เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรม
7.เป็นภาษาที่รวมข้อดีเด่นในเรื่องการพัฒนาจนทำให้เป็นภาษาที่มีผู้สนใจมากมายที่จะเรียนรู้หลักการของภาษาและวิธีการเขียนโปรแกรมตลอดจนการพัฒนางานบนภาษานี้

 

แหล่งอ้างอิง:

http://pirun.ku.ac.th/~b4805384/c2.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s